Introductie

Mw. mr. J.E. Kremer (1960) heeft haar kantoor op het adres: Nina Simonestraat 90 te Nijmegen. Het kantoor is gesitueerd aan de oude Waalhaven direct naast het historisch centrum van Nijmegen en maakt onderdeel uit van het project ‘De Waalhaeve’; een bouwproject van nieuw in ontwikkeling zijnde woningen en commerciële ruimten in het westelijk deel van Nijmegen. De aanleg van de nieuwe Waalbrug zorgt ervoor dat de verbinding met de nieuwe woonwijk de Waalsprong, dat gesitueerd is op de noordelijke oever van de stad Nijmegen, met het centrum van Nijmegen verbonden is.

Advocatenkantoor Kremer maakt onderdeel uit van andere gevestigde dienstverlenende bedrijven in de Nina Simonestraat, op een steenworp afstand van de Hezelpoort.

De rechtsgebieden waar Advocatenkantoor Kremer zich voornamelijk op richt zijn het:

  • Strafrecht.
  • Kinder- en jeugd(straf)recht / civielrecht jeugd (uithuisplaatsing/ondertoezichtstelling) / Bijzondere curator.
  • Familierecht (geen echtscheidingsprocedures).
  • Mediation.

Kortom:
Advocatenkantoor Kremer biedt: RECHTSHULP voor Kind & Volwassene!

Mw. mr. Kremer is lid van:

  • De Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten (NvSA)
  • De Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
  • De Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN)

Een kort eenmalig oriëntatiegesprek (maximale duur: 30 minuten) is kosteloos. Indien u op een ander tijdstip dan tijdens kantooruren (ma-do 09:00-17:00 uur en vrijdag 09:00-12:30 uur) het eerste kosteloze oriëntatiegesprek wenst (maximaal 30 minuten), dan is dat uiteraard ook mogelijk; belt u ook dan even voor het maken van een afspraak.

Afhankelijk van uw financiële situatie zal tijdens het eerste gesprek beoordeeld worden of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Voor meer informatie over gesubsidieerde rechtshulp dient uzelf de website: www.rechtsbijstand.nl te raadplegen.