Strafrecht

Mw. mr. J.E. Kremer is deskundig op het gebied van strafrecht.

In het dagelijks leven van mensen kan het voorkomen dat kinderen of volwassenen in aanraking komen met het strafrecht. Het strafrecht is het geheel van wetten en regelgeving die gelden ten aanzien van het opleggen van straf door een openbaar rechtsprekend persoon of lichaam; meestal is dit de strafrechter. Kenmerkend voor het strafrecht is dat het wordt gehandhaafd door middel van het opleggen van straffen.

Rechtsbijstand door een advocaat die deskundig is op het gebied van strafrecht is voor de verdachte van groot belang. Het te voeren strafproces in immers tegen de verdachte gericht en de taak van de advocaat is gericht op de belangenbehartiging van de verdachte die bij de strafrechter moet voorkomen.

Indien u de te behandelen strafzaak in handen geeft van Mw. mr. Kremer, dan zal zij, als uw raadsvrouw, tijdens het strafproces de verdediging voor u gaan voeren ongeacht of u een volwassene of een kind bent. Naast het geven van juridische bijstand staat Mw. mr. Kremer haar cliënten ook moreel bij. De raadsvrouw is immers de vertrouwenspersoon van de cliënt(e) in kwestie en de cliënt(e) kan zijn of haar zaak met Mw. mr. Kremer inhoudelijk bespreken. Iedere advocaat heeft een geheimhoudingsplicht én de advocaat kan, indien dat nodig is, een beroep doen op het verschoningsrecht. De vertrouwensrelatie die tussen de cliënt(e) en Mw. mr. Kremer bestaat is van cruciaal belang.

In het geval dat de verdachte rechtens van haar/zijn vrijheid is beroofd, dan heeft de verdachte recht op vrij verkeer met de advocaat. Als de verdachte in verzekering is gesteld op het politiebureau of als de verdachte in het huis van bewaring verblijft, dan brengt Mw. mr. Kremer een bezoek aan haar cliënt(e). Het bezoek is vertrouwelijk. Daarnaast heeft de cliënt(e) recht op ongecensureerde correspondentie en vertrouwelijk telefonisch contact met mw. mr. Kremer tenzij beperkingsgronden voor het recht op vrij verkeer van toepassing zijn.