Zorgregeling/omgang met het kind

Zorgregeling/het recht op omgang, informatie en consultatie:
De ouder waarbij het kind (kinderen) niet haar/zijn gewone verblijfplaats heeft, en die wél het gezag over het minderjarige kind (kinderen) uitoefent, én de ouder die niet met het gezag over het minderjarige kind (kinderen) is belast, heeft in beginsel recht op omgang met haar/zijn minderjarige kind (kinderen). Daarnaast heeft die ouder recht op informatie over gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind (kinderen) betreffen. Ook dienen de ouders na echtscheiding of een geregistreerd partnerschap elkaar wederzijds te raadplegen over te nemen beslissingen die hun minderjarige kind (kinderen) betreffen. Dit wordt ook wel consultatieplicht genoemd. Indien de ouders verschillende standpunten hebben over de verzorging en de opvoeding van hun kind (kinderen) en indien zij daarover geen overeenstemming bereiken, dan kan de rechter op verzoek van één van de ouders uiteindelijk over de aangelegenheid waarover een geschilpunt is ontstaan beslissen. De minderjarige in kwestie kan ook zelf de rechter daarom verzoeken als de minderjarige de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. Bij uitzondering kan de rechter het recht op informatie en consultatie aan de andere ouder ontzeggen.