Rechtshulp voor kind & volwassene! (bij aanname zaak: maximaal 30 minuten), kosteloos

Gespecialiseerd Strafrecht advocaat

Gespecialiseerd Kinder- en jeugd(straf)recht advocaat; ook voor civiel jeugdrecht (ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing)

Gespecialiseerd: bijzondere curator

Gezag & omgang/zorgregeling (ouderschapsplan); erkenning; adoptie

Mediation (alleen op betalende basis / geen gefinancierde rechtsbijstand)

Advocatenkantoor Kremer
Mw. mr. J.E. Kremer, Advocaat & Mediator
Nina Simonestraat 90
6541 EC Nijmegen
T: 024-3732602
info@advocatenkantoor-kremer.nl

Mw. mr. Kremer is lid van:

  • De Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten (NvSA)
  • De Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)
  • De Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN)