back_symbol
NOA NOA NOA NOA geschillencommissie Hight trust raad van de Rechtsbijstand
Overige onderwerpen aangaande kinder en jeugdrecht

Naast de op deze website besproken onderwerpen zijn er nog tal van andere onderwerpen die betrekking hebben op de positie van het minderjarige kind (kinderen) en de volwassene in het Nederlandse rechtssysteem. Daarbij valt te denken aan zaken die betrekking hebben op o.a.:

Voor informatie kunt u terecht bij:

Advocatenkantoor Kremer
Mw. mr. J.E. Kremer, Advocaat
Nina Simonestraat 90
6541 EC Nijmegen
T: 024-3732602
F: 024-3732605
info@advocatenkantoor-kremer.nl